Engagemang

Här beskriver jag kort de projekt som jag har startat upp, vilka yrkesföreningar jag är ansluten till och utbildningar i urval.

Engagemang

Engagemang

2012 grundade jag den social nätverkstjänsten Psykodynamiskt forum som erbjuder kliniker och forskare en möjlighet att nätverka över yrkesgränser, branscher och arbetsområden.

2011 började jag att blogga på www.lukasgranberg.net och senare även på psykodynamisktforum.se/lukasgranberg/. Jag skriver mest om psykoterapiforskning, vårdideologi och psykoanalys.

2014 tog jag initiativ till att grunda Stockholms Kliniska seminarium en klinisk seminarieverksamhet som cirkulerar kring den franske psykoanalytikern Jacques Lacans gärning och arbete.

2017-2018 arrangerade jag föreläsningsserien ”Psykoanalysens relevans i psykiatri och primärvård.” Sex fristående föreläsningar med personal i psykiatri och primärvård som målgrupp.

Medlemskap

Utbildningar

  • Leg. psykolog
  • Kognitiva test (WAIS-IV, D-KEFS m.fl.)
  • Personlighetstest (TCI, TCI-R)
  • Rorschach (R-PAS)
  • Certifierande utbildning i Jagstrukturerande psykoterapi
  • Handledarutbildning från Stockholms universitet
  • Grundutbildning i klinisk hypnos från CHP

Pågående utbildningar

  • Specialist i klinisk psykologi, med fokus på interaktionen mellan neuropsykologi och personlighetspsykologi

leg. psykolog Lukas Granberg
Psykologmottagning Surbrunnsgatan 5
Stockholm