Psykodynamisk psykoterapi

Här kan du gå i en längre eller kortare psykodynamisk psykoterapi utifrån din problematik och personlighet.

”Psykoterapi är talets läkekonst”

Jag arbetar med psykodynamisk psykoterapi som har sin grund i psykoanalysen. Psykoanalysen beaktar både det subjektiva och det omedvetna. Denna metod lämpar sig väl när du upprepar beteenden som du inte förstår eller som inte är bra för dig, när du behöver komma vidare i livet, när du behöver en fördjupad förståelse av dig själv och dina drivkrafter eller när du lider av symptom som oro, ångest och depression.

Psykoterapi är en möjlighet till reflektion, utforskande och läkande genom att tala om sig själv med någon annan.

Läs mer om psykoterapi här.

Kontakta mig för att boka en tid här.

abstract_7


leg. psykolog Lukas Granberg
Psykologmottagning Surbrunnsgatan 5
Stockholm